Redaksi Sasak

August 20, 2008

Cupak Gerantang

Penguasa itu bernama Cupak. Ia manusia tapi perangainya raksasa, raksasa pemakan tanah. Semula, Cupak hanya rakus maka nasi, tapi sejak berkuasa, ia gemar makan tanah. Mula-mula […]
August 17, 2008

Mbe taoxkte pade?

Bisamillahirrahamnirrahiiiim…. 32 jelo aku bilin gubuk gempengku yax boyax semule jati dirix, sax jari menuse biase, luwexan sax ndexke taox, seke suwe ku berajah…seke ndarax artin […]
July 15, 2008

Melongok Dusun Sade dari Dekat, Pariwisata Budaya yang Kurang Perhatian

Suara NTB, Dusun Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) merupakan dusun yang masih tetap memegang teguh tradisi Sasak asli. Dusun yang dikenal dengan […]
July 11, 2008

PEPADU SASAK LEBUNG

Sopox jelo,galeng-galeng, bebajang Sasak perebax awakne lex geres sedin segare, pemalesne ye tanjukkang lex julune. Maix gati idap hawe laut dait cahye jelo sax anget lex […]