Redaksi Sasak

March 9, 2008

Kepusax

Aox aneh mule menu tatix Sekolah ndexm pacu brajah ndem kulu Lalom bae milu berau pade talet jagung puntix Ye ntan rajin adexm ndax jari dengan […]
March 8, 2008

Kembexn

Ape gawexm mun ujan jangke lebon Paling bagus te pade kulup ambon Ape gawexm lamun panas jelo Mangan tindox dit bebao Berembe ntan maux ambon Tiwox […]
March 6, 2008

Lox Bosok

Arax malik sekex baturku si perlu ku badax lex side pade semeton jari senamian. Lagux mesobe julux ndeh. Lamun ku ceritaang side ngkah bade rerex. Taox […]
February 28, 2008

MESOBE

MESOBE Parek bao daye, inax amax beriuk betaletan Mbot rerebu sax tiox, Lex selak antap, ambon, lembain Lex rau tetalet pengarep, tunasang te icanin rezeki Selapux […]