Redaksi Sasak

February 28, 2008

Melak

Kodong keselem lex bebucu reban Tebilin sekelem due marax ilang Ndek arak modal cume keretan tojang Sekali angkat penox bebosang Reramban lampax selapux langan Ndex te […]
February 28, 2008

Langan benah

Lindur begerek selapux rarut Bale rebax peken julat Ketempo selapux ruan dengan Sax takut gati dait ujian Belabur sedax dedasanan Sengax maling rebax leloloan Berembe ntan […]
February 28, 2008

Lox Melut

Amax ngome peteng dedet Ape ruen, anakne engkah berajah Wah bis selapuk rau tejual sandax Kadu kirim anakne besekolah Berembe jage ceriten kanak Ye tekelek six […]
February 28, 2008

Mancing

Kanak mancing lex kokok Kelayu Maux mpax sax ndex wahne gitax Ulah ongkatne bekoak Lain ndung ongkat dengan Malik ne mancing lex sedin julu Maux mpax […]