Petuah HR Junep

March 10, 2008

Gramatika bahasa Sasak

Ada sebuah peristiwa yang jarang orang tahu, bahwa bentuk kini dari seni keramik dan anyam di Banyu Mulek bukanlah asli lahir disitu. Memang kreatifitas bangsa Sasak […]
March 9, 2008

Kepusax

Aox aneh mule menu tatix Sekolah ndexm pacu brajah ndem kulu Lalom bae milu berau pade talet jagung puntix Ye ntan rajin adexm ndax jari dengan […]
March 8, 2008

Kembexn

Ape gawexm mun ujan jangke lebon Paling bagus te pade kulup ambon Ape gawexm lamun panas jelo Mangan tindox dit bebao Berembe ntan maux ambon Tiwox […]
March 6, 2008

Lox Bosok

Arax malik sekex baturku si perlu ku badax lex side pade semeton jari senamian. Lagux mesobe julux ndeh. Lamun ku ceritaang side ngkah bade rerex. Taox […]