Petuah HR Junep

February 28, 2008

Beketowan

Kembex mex sorak ketak? Aku te palex six acong galak Makat de pantok panci? Anakke te sebox si bebai Kembex mex mate rerex? Arax sopox cerite […]
February 28, 2008

Lox Cingang

Lox Cingang melakne mangan Tolang bagex getexne jangke congang Tiox jelo lalo begawean Nambah lex rau marax pongoran Ndex arax dengan upaxn Nggak ambon dit jagung […]
February 28, 2008

Mancing

Kanak mancing lex kokok Kelayu Maux mpax sax ndex wahne gitax Ulah ongkatne bekoak Lain ndung ongkat dengan Malik ne mancing lex sedin julu Maux mpax […]
February 28, 2008

Lox Melut

Amax ngome peteng dedet Ape ruen, anakne engkah berajah Wah bis selapuk rau tejual sandax Kadu kirim anakne besekolah Berembe jage ceriten kanak Ye tekelek six […]