Sayembare Budaye Dait Base Sasak 2

TGB WATCH: BSS, Beli Sapi Saja
January 30, 2010
Kata Sandi Sasak
January 31, 2010

Sayembare Budaye Dait Base Sasak 2

A. Sai milu :
Selapux pepadu dedare sax besekole lex SMP dait SMA jangke mahasiswe te pesilax nyerat kawih base Sasak.
B. Aran dait ape teraosang : “Merdeke”
C. Luwex ongkat :
Paling sekedix 1000 ongkat.
Seratan sax kawih base sasax kurang olex 80% ndexn kanggo jari pemenang 1 dait 2.
Seratan mesti asli, ndexn wah te tamax jox cetakan utawe pentarax (media) lain.
D. Sax te biji olex seratan yesino :
1. Isin dait perigi base Sasak
2. Base cantik dait mudax
E. Upax sax menang :
Juware 1 maux Rp. 500.000,-
Juware 2 maux Rp. 300.000,-
Juware 3 maux Rp. 200.000,-
F. Embe tipax tekirim :
Akdemi Sasak
1. Sax kadu layang maye : hjunep(at)yahoo(dot)com, utawe hazairinrj(at)gmail(dot)com
2. Sax kadu layang biase/pos :
Akademi Sasak
t/ Hazairin R. JUNEP
Jl.Pesangrahan # 2, Pakem
Jogjakarta 55582
Selapux sax milu wajib ngendeng cap sekole utawe pernyataan base ye murid/mahasiswe lex sopox sekole/universitas.
G. Wates te terimax :
1 Maret 2010 Sax kadu serat maye bau jangke jam 24.00 WIB.
H. Pengemban :
Akademi Sasak dait Sasak kelet/ lokax sax kayun.
Petoxan pengemban ndexn bau te regax regax malik.
Silax semeton jari tunasang de sebarang tipax selapux sekole dait universitas sax arax lex gumi paer dait Sasak diaspora
Selamet dait Rahayu
Akademi Sasak
http://groups.yahoo.com/group/akademisasak/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *