wee toris!.. papuk balok inak amak mek Thank You endah

Peliset Daun
January 15, 2013
Radar Hujan Tak Akan Bisa Atasi Banjir Jakarta
January 17, 2013

wee toris!.. papuk balok inak amak mek Thank You endah

Baturne Miq Bas berukne 1sejelo dagang kelambi lek Sengigi, te regak isik Turis ndekne mele lepas kelambi tiye..

Turis                : How Much??
Pedagang  1   : (Beketuan jok batur ne si lek sebelah)  ape kenen ne ?
Pedagang 2    : sang pire ajin jagen kenen..
Pedagang 1    : oh satus yu .. hmmm one hundred thousand (ongkatne..)
Turis                 : Oh No.. Thank You (sambilne lalo…)
Pedagang 1    : Yaok mangkatne lalo sambilne nyumpak ??
Pedagang 2    : Sumpak angkak malik…!

Pedagang 1 :    (Sambilne palek Turis)  wee toris ! . papuk balok inak amak mek Thank You endah!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *